Lokalanpassning

Anpassa lokaler

Att äga kommersiella fastigheter innebär alltid en viss omsättning av hyresgäster över tid.

Har ni inte egen personal alternativt att de inte hinner med att adminstrera dessa ombyggnader är ni alltid välkomna att höra av er. Korta eller långa uppdrag kan oftast hanteras på ett proffesionellt sätt utifrån vad vi kommer överens om.

Hyresgästkontakter med fokus på teknik och ekonomi och nöjda kunder är självklara ledstjärnor.