Ombyggnad

Ombyggnation och renovering

Ombyggnad eller renovering av befintliga fastigheter är ett återkommande behov utifrån att fastighetens värde skall bestå. Alternativt att man beslutar sig för en uppgradering av fastigheten alternativt en ändrad användning, tex att man vill gå från en kommersiell fastighet till att istället göra bostäder i densamma.

Ofta finns det befintliga lokaler i bostadshus som har visat sig svåra att hyra ut, tex butiker och där istället bostäder ger en tryggare och långsiktigare intäkt för fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen.

Under den här rubriken kan också nämnas energiprojekt, såsom bergvärme, energieffektiviseringsentreprenader mm.