Stambyte Stockholm

Specialister på Stambyte i Stockholm

Ett stambyte i er fastighet, ev. med andra arbeten samtidigt, är sannolikt den största investeringen i en bostadsrättsförenings/fastighetsägares historia.

Fram till den punkt då det inte längre går att lappa och laga, när vattenskadorna ökar, när försäkringsbolaget börjar höja premierna eller t.o.m säger upp försäkringen. Ja, då är det nästan för sent för att ta det svåra men nödvändiga beslutet att ta ett helhetsgrepp på fastigheternas tekniska system. Ett i god tid planerat stambyte i Stockholm är tekniskt/ekonomiskt mycket bättre än "brandkårsutryckningar".

Att under kontrollerade former, med en trygg finansiering, bra och genomarbetade beslut i styrelse och vid beslutandestämma och med en löpande information i alla skeden brukar leda till att tider hålls, likväl som ekonomin i projektet. Bortse inte heller från den godkännandeprocess som är ett absolut krav utöver stämmobeslut. Har föreningen också hyresrätter, måste även de hanteras på ett korrekt sätt.

Att ha upparbetade rutiner när det gäller att få de boende att dels gilla själva åtgärderna, men också skapa trygghet i det faktum att vi är inne i var och ens boendemiljö kräver också rutin.

Lokalhyresgäster, som ibland är medlemmar, kan även de kräva en separat förhandling med avtalsskrivning.

Vår erfarenhet sträcker sig självklart även till alternativa metoder såsom relining, där det är viktigt att inte bara titta på tekniken utan även på ekonomin över tid.

Stambyte - Vanliga frågor

  • Går det att bo kvar?
  • Gäller min hemförsäkring?
  • Hur ska tillträdet till lägenheten se ut?
  • Jobbar man i alla lägenheter samtidigt?
  • Finns det tillfälliga duschar/toaletter?
  • Val- och tillval, vad är det?
  • Hur mycket måste styrelsen engagera sig?
  • Vad kommer det att kosta?
  • Vad är skillnaden på entreprenadkostnad och produktionskostnad?
  • Vad får man inte missa på vägen för att allt ska bli bra?

Dessa frågor och många fler är bra att ha koll på i tidigt skede.

Vad är stambyte?

Ett stambyte i en fastighet innebär att rör och ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten till och från huset byts ut. Detta görs i de allra flesta fallen när rören blir gamla och riskerar att sätta igen och spricka. Detta kan leda till stora skador på byggnader. Ju tidigare man upptäcker dåliga rör desto bättre är det.

Ett stambyte är ett stor och omfattande ingrepp i ett hus eller byggnad. De flesta rör och ledningar ligger gömda i golv och väggar, vilket innebär att det väntar ett stort och avancerat arbete. Anledningen är att man måste frilägga samtliga rör för att sedan byta ut dem. Något man får räkna med är att tätskiktet i våtutrymmen också förstörs. Detta innebär att det enbart inte är rören som måste bytas ut, hela badrummet behöver också renoveras. Även köket kan påverkas av ett stambyte. Ett stambyte är mycket nödvändigt att utföra när det väl krävs att göra det. Det är ett arbete som tar lång tid och är en tidskrävande process som behöver genomföras vart fyrtionde eller femtionde år i en byggnad.